Водно-болотні угіддя Яворівського національного природного парку

Автор: Сергій Стельмах – науковий співробітник Яворівського НПП

Яворівський національний природний парк розташований на Головному Європейському вододілі в межах цікавого з природоохоронної точки зору регіону Розточчя, який відзначається великим розмаїттям ландшафтів, що включають в себе такі важливі природі середовища, як водойми і болота. Природні водойми парку здебільшого представлені невеликими річками, які мають досить розгалужену мережу в північній його частині. На території парку беруть свій початок такі річки як Фійна і Верещиця. Проте, якщо р. Фійна та її притоки мають ознаки гірських річок - із швидким водотоком посеред крутих схилів ярів, то річка Верещиця нагадує поліський ландшафт, оскільки берегова зона характеризується широкими заболоченими долинами і заплавними лісами. Значна частина долини річки Верещиці перетворена у штучні водойми (стави) рибогосподарського і рекреаційного призначення.

Природне (незмінене) русло річки Верещиці на території парку збереглося лише на відрізку близько 1,5 км – між рекреаційною зоною «Верещиця» і центральною садибою господарства «Майдан». От власне на цій ділянці русла річки збереглися найбільш цінні болотні біоценози з унікальними для регіону Розточчя рослинними асоціаціями. Дана ділянка представляє собою низинне (евтрофне) болото з ознаками перехідного (мезотрофного) у північній його частині. На території даного водно-болотного комплексу виділяються 3 формації: лісова, чагарникова і трав’яно-мохова. Найбільшу площу займають лісові болотні формації з переважанням вільхи чорної. Друге місце посідають чагарникові формації з домінуванням верб. В найменшій кількості тут представлені трав’яні і трав’яно-мохові болота.

На цій території зустрічаються досить унікальні і рідкісні для Розточчя рослинні асоціації чагарничкових, а саме: брусниці, чорниці, лохини, журавлини болотної та вересу. При цьому, якщо лохина і чорниця ростуть відокремленими куртинами, то журавлина і брусниця утворюють змішані угруповання. Даний водно-болотний комплекс є важливим оселищем для низки представників фауни. Тут постійно мешкає 10 видів земноводних, 5 видів плазунів; виявлено на гніздуванні понад 20 видів птахів; трапляються такі рідкісні ссавці, як видра річкова, тхір лісовий, горностай тощо.