Літопис природи Том 23

У відповідності до Закону «Про природно-заповідний фонд України» Літопис природи є основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних на його території.
Новий 23 том Літопису природи за 2022 рік складається з 11 розділів на 232 сторінках, в тексті вміщено 42 таблиці, 93 рисунки та 2 додатки.
Праця містить детальну інформацію про територіальну структуру та функціональне зонування Яворівського НПП, описи наукових полігонів, аналіз кліматичних показників, фенологічних спостережень, антропогенного впливу, рекреаційної та еколого-освітньої роботи, міжнародної співпраці тощо. Значний обсяг наукової інформації присвячений вивченню, аналізу стану рослинного та тваринного світу, особливо рідкісних видів флори і фауни. Також важливими є результати досліджень фахівців, співробітників науково-дослідних установ, аспірантів, студентів в рамках угод про наукову співпрацю.
Примірники Літопису природи Яворівського НПП надіслані в Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, а також зберігаються у науково-дослідному відділі установи і є доступними для науковців, педагогів, студентів та всіх зацікавлених в збереженні та раціональному використанні природних ресурсів Розточчя.

Літопис природи Том 23 за посиланням - https://yavorivskyi-park.in.ua/wp-content/uploads/2023/05/Litopys-pryrody-Tom-23-.pdf