Дозвіл №2 на спеціальне використання природних ресурсів