Проєкт “Підвищення спроможності університетів ініціювати та брати участь у розвитку кластерів на принципах інновацій та сталості” (UniClaD)

Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+KA2 № 609944-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Початок проєкту: 15/01/2020
Закінчення проєкту: 19/11/2024

Загальна мета:
Розвиток потенціалу університетів як складової частини агропромислових кластерів. Створення інноваційних центрів як передумови для розвитку та успішного функціонування агропромислових кластерів.

Основні завдання:

 • розвиток ланцюжка: магістр – аспірант/кандидат наук – дослідник, як первинна ланка та дослідник-розробник проєкту – виконавець, як заключна ланка;
 • сенсибілізація бізнесу, місцевих органів влади, науки та освіти до співпраці в рамках кластерів, заснованих на принципах взаємовигоди;
 • підвищення потенціалу бізнесу, науки та освіти для розвитку та роботи в рамках кластеру (за допомогою спеціальних тренінгів та спеціальних модулів, включених до магістерських та аспірантських навчальних програм);
 • запровадження в університетах спеціальних структурних заходів як основи для діяльності, що проводиться в рамках кластерів;
 • підвищення практичної цінності досліджень, дисертацій та магістерських робіт студентів, а також працевлаштування студентів;
 • створення умов для кращої інтеграції інновацій в агропромислове виробництво на принципах сталості.

Діяльність:

 • розробити спеціальні модулі для магістрів та аспірантів на теми: статистика, розробка проєктів, економетрика, модулі, спрямовані на сучасні виклики – зміни клімату, зобов'язання КС 21, продовольча безпека, подолання бідності;
 • вивчити досвід ЄС у сфері університетської діяльності в рамках кластерів та поширити цю інформацію серед зацікавлених сторін;
 • організовувати спеціальні тренінги, навчальні поїздки для представників бізнесу, науки та освіти, щоб показати переваги та створити потенціал для співпраці в рамках кластеру;
 • розробити законодавчу базу, яка визначає правила та умови функціонування університетів у кластерах, відповідно до національного законодавства;
 • створити передумови для створення чотирьох кластерів (управління водними ресурсами та аквакультури, нові технології (ІТ) у сільському господарстві, агротуристичний кластер, виробництво та переробка молока з акцентом на традиційну місцеву продукцію, біотехнології в птахівництві);
 • розробка магістерських та дисертаційних робіт відповідно до пілотних проєктів.

Наш консорціум:

Литва Кауно Колегія (Університет прикладних наук) – координатор
Польща Познанський університет наук про життя
Австрія Університетський коледж аграрної та екологічної педагогіки,
Федеральний інститут аграрної економіки, досліджень сільських територій та гірських досліджень
Іспанія Університет Вальядолід
Угорщина Університет Дебрецена
Італія Міжнародний центр перспективних середземноморських агрономічних досліджень
Україна Науково-методичеий центр вищої та фахової передвищої освіти; Асоціація "Українська продовольча долина"; Центрально-український національний технічний університет; Інститут сільського господарства Степу НААН України; Полтавська державна аграрна академія; Фермерське господарство "Добро-Крафт"; Львівський національний аграрний університет; Яворівський національний природний парк; Білоцерківський національний аграрний університет
Молдова Комратський державний університет; Підприємство "FABRICA OLOI PAK"; Державний аграрний університет Молдови; Підприємство Terafix
Азербайджан Азербайджанський державний аграрний університет; Сільськогосподарська ферма Suliddinoglu; Азербайджанський технічний університет

Яворівський національний природний парк в проєкті є партнером Львівського національного аграрного університету, який працюватиме над створенням експертного центру, розроблятиме програми для розвитку сільських територій і є передумовою для створення кластеру. Яворівський національний природний парк співпрацює із ЛНАУ протягом багатьох років. На базі Яворівського національного природного парку створено філію кафедри екології, а також він є базою для проходження навчально-виробничих практик студентів і базою для проведення науково-дослідної роботи аспірантів і викладачів університету. Парк має рекреаційно-туристичні осередки, які можуть стати центром агро-туристичного кластеру.